หนังสือสอน Javascript / NodeJS เบื้องต้น สำหรับคนไม่มีพื้นฐานโปรแกรมมิ่ง

หนังสือสอน Javascript / NodeJS เบื้องต้น สำหรับคนไม่มีพื้นฐานโปรแกรมมิ่ง

ใครอยากเริ่มเขียนโปรแกรม หรือ กำลังหัดเขียน ลองหนังสือเล่มนี้ดูก่อน

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ใช้ Javascript สอน ทั้งหมด เนื้อหาประมานนี้ครับ จะพยายามใส่เพิ่มเรื่อยๆ

 1. Introduction
 2. การจัดเตรียมอุปกรณ์
 • 2.1 Softwares ทั่วไป
 • 2.2 Environment Setup NVM (NodeJS) การลง NodeJS โดยกำหนด Version เอง
 1. Data types เบื้องต้น and Variables
 • 3.1 Number
 • 3.2 String
 • 3.3 Boolean
 • 3.4 ค่ากึ่ง false
 • 3.5 Data types อื่นๆ
 1. if else elseif
 • 4.1 การใช้ Terminal เบื้องต้น
 • 4.2 if condition
 • 4.3 else
 • 4.4 else if
 • 4.5 And
 • 4.6 Or
 • 4.7 Multiple And Or
 1. Functions
 • 5.1 หัดสร้าง Function
 • 5.2 console.assert
 • 5.3 การส่งค่ากลับจาก Function
 • 5.4 Arrow Function
 1. Built-in Functions
 • 6.1 Number
 • Number.isFinite(x)
 • Number.parseInt(s)
 • 6.2 Math
 • Math.pow(base, exponent)
 • Math.abs(x)
 1. var let const
 • 7.1 var
 • 7.2 let
 • 7.3 const
 • 7.4 using variable with function
 • 7.5 Arrow function usage
 • 7.6 Reserve Words
 1. Objects / Array
 • 8.1 Object
 • 8.2 Array
 • 8.3 Array of Objects
 • 8.4 Array of anything
 1. For loops
 • 9.1 Simple for loop
 • 9.2 Looping an Array
 1. While loops
 • 10.1 While Loop
 • 10.2 Do While
 1. User Input
 • 11.1 readline module
 1. Easy Challenges
 • 12.1 วิธีทำแบบฝึกหัด
 • 12.2 เริ่มแบบฝึกหัด
 1. Date Time
 • 13.1 Date Methods
 1. Node Package Manager (npm)
 • 14.1 npm init
 • 14.2 Moment JS
 1. ไปต่อกันเถอะ
 2. Promise
 • 16.1 resolve .then
 • 16.2 reject .catch
 1. Async Await
 • 17.1 Async Await
 • 17.2 resolve values
 • 17.3 reject values try catch finally
 1. Looking inside array
 • 18.1 Find using for loop
 • 18.2 Find using .filter
 • 18.3 Find using .find
 • 18.4 Pulling data from array using .map
 1. HTML powered by Javascript

ผมเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อให้ผู้ที่อยากเริ่มต้นเขียนโปรแกรมทุกคน ได้เข้าถึงการเขียนโปรแกรมได้โดยง่าย ผู้อ่านจะสามารถใช้ computer ส่วนตัวที่เป็น Windows 10 หรือ MacOS เพื่อหัดเขียนโค้ด และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดการเขียนโปรแกรมอื่นๆได้อีกเช่น

Frontend Web Development : VueJS, ReactJS, AngularJS, JQuery, etc..

Backend Web Development : Express, Meteor, Sequelize, etc..

Others : React-Native Mobile Application, IoT, etc..

เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้ว ผมหวังว่าผู้อ่านจะสามารถไปเขียนโปรแกรม VueJS/NuxtJS ต่อได้โดยศึกษาจากวีดีโอ ที่ผมทำไว้ใน

Youtube Channel Vue/NuxtJS Playlist

หรือเมื่อเข้าใจวิธีเขียนโปรแกรมแล้ว ยังสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเขียนภาษาอื่นๆได้อีกมากมาย เนื่องจากว่า Javascript นั้นมีความคล้ายกับภาษา C ซึ่งเป็นภาษาที่นำพื้นฐานไปต่อยอดได้ง่าย หากสนใจภาษา Ruby หรือ Ruby on Rails สามารถดูวีดีโอสอนฟรีได้ที่

Youtube Channel Ruby on Rails Playlist

หวังว่าจะได้เจอโปรแกรมเมอร์หน้าใหม่เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับ

Website หนังสือ https://soontobeprogrammer.com

Facebook Page https://www.facebook.com/soon.to.be.programmer

Facebook Group https://www.facebook.com/groups/soon.to.be.programmer.book

ขอบคุณครับ ศักดิ์

@geekstart LINE QR

วิธีการซื้อหนังสือ

ราคา 299 บาท
สั่งซื้อ ebook ออนไลน์
หรือ
โอนเงินได้ที่
ธ.กรุงเทพ 8600070596
นาย ธนศักดิ์ ตันติธารทอง
แจ้งโอนเงินได้ที่
LINE: @geekstart
หนังสืออัพเดทฟรีผ่าน leanpub ตลอดครับผม